Doelstellingen

 

A.   Bevordering  onderling contact

Op dit moment brengt de vereniging lotgenoten met elkaar in contact  dmv contactpersonen (verspreid over het land), contactdagen (twee per jaar), de magazine (vijf per jaar) en door het forum op onze website.

B.   Informatie en voorlichting

Veel informatie is te vinden in het archief van deze website. Voorlichting o.a. door lezingen op de contactdagen en mededelingen in de magazine.

C.   Collectieve belangenbehartiging

Belangenbehartiging is je beijveren en opkomen voor zaken die je belangrijk vindt voor jezelf, voor anderen en voor je organisatie. Door dat samen met andere patiëntenorganisaties en Reumanederland te doen sta je sterker. Ons uitgangspunt daarbij is dat de ervaringskennis en de deskundigheid van onze leden onontbeerlijk zijn om de belangenbehartiging in brede zin te realiseren. Wij willen graag, daar waar onderzoek gedaan wordt of onderzoek in voorbereiding is, de inbreng van de patiënt waarborgen.

Wij willen een bijdrage leveren in de (algemene) erkenning van artrose als chronische aandoening.

Wij willen aan de slag met het in beeld te brengen van de wensen en behoeften van onze achterban over zorg en welzijn.

Wij streven er naar om samen met Reumanederland en plaatselijke Reumapatientenverenigingen binnen een paar jaar een onderzoek te doen naar het vóórkomen van (poly)artrose, naar behandelmethoden en ervaringen daarmee, naar medicijnen en ervaringen daarmee en naar hulpmiddelen. Een lijst met concrete gegevens willen we tzt voorleggen aan huisartsen, reumatologen en ziektekostenverzekeringen.

Rondom artrose zijn vele zaken onduidelijk. Artrose wordt vaak gezien als een vorm van slijtage en daar moet je maar mee leren leven. Slijtage suggereert dat behandelen geen zin zal hebben en dat is zeker niet het geval. Artrose valt  onder de reumatische aandoeningen; een aandoening aan het bewegingsapparaat. Het is een chronische, langzaam progressieve aandoening waarbij het kraakbeen in kwaliteit en kwantiteit achteruit gaat.

Wij zien het als onze taak artrosepatiënten informatie en voorlichting te geven in hoe ze met artrose kunnen leven.

daartoe nodigen we deskundige sprekers uit op onze contactdagen

publiceren we wetenswaardige artikelen in onze Magazine,

komt op onze website  “Wat is artrose” uitgebreid aan de orde.

en besteden we in het archief veel aandacht aan boeken, artikelen en interessante links.

via de magazine en het forum op de website trachten we zoveel mogelijk personen te laten profiteren van ervaringsdeskundigheid.

Daarenboven willen we de kennis over artrose in de eerste- en tweedelijns zorg vergroten.

Terug