ANBI-gegevens

 

Achtergrondinformatie met:

Wat is Fonds PGO

Kosten van het lidmaatschap

Interne klachtenregeling

Interne gedragscode

Statuten

 

ANBI 2022

Algemene ledenvergadering (link volgt)

Beleidsplan en jaarrekening

Doelstellingen

Huishoudelijk Reglement P-AL

Jaarverslag 2022